Μέθοδος εκλογής για τη μέτρηση οστικής πυκνότητας στα παιδιά είναι η μέθοδος της Απορροφησιομετρίας διπλοενεργειακής δέσμης ακτίνων Χ –DXA.

–           Μέθοδος ασφαλής, γρήγορη, χαμηλού κόστους, με πάρα πολύ χαμηλή ακτινοβολία.

–           Με μεγάλη ακρίβεια και επαναληψιμότητα.  Υπάρχει διαθεσιμότητα παιδιατρικών φυσιολογικών τιμών με βάση την ηλικία, τη φυλή και το φύλο.

–           Mπορεί να κάνει εκτίμηση για κίνδυνο μελλοντικού κατάγματος.

–           Κάνει μέτρηση των ανόργανων αλάτων ανά μονάδα επιφάνειας.

–           Γίνεται εκτίμηση ελάττωσης της οστικής μάζας σε παιδιά με ήδη διαγνωσμένη οστική ευθραυστότητα.

–           Καθορισμός πλάνου ειδικής θεραπείας και διαχρονική παρακολούθηση των παρεμβάσεων.

–           Πρόγνωση κορυφαίας οστικής μάζας.

Πάντα σε συνδυασμό με πλήρη κλινική και εργαστηριακή διερεύνηση του μικρού ασθενούς,  ενώ έχει προηγηθεί μία πλάγια ακτινογραφία της σπονδυλικής στήλης.

Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η DXA είναι εξαιρετικό εργαλείο για τη μελέτη:

–           Της διαχρονικής ανάπτυξης του σώματος, στα πλαίσια χρονίων νοσημάτων της παιδικής ηλικίας.

–           Της ανταπόκρισης του σώματος σε θεραπευτικές παρεμβάσεις (όπως σε ειδική δίαιτα, άσκηση, χρήση φαρμάκων).

–           Επίσης, χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της σύστασης του σώματος (λίπος- μυϊκή μάζα). Η σύσταση σώματος (λιπομέτρηση) δεν γίνεται ως ρουτίνα. Οι φυσιολογικές τιμές εξαρτώνται από το φύλο, την ηλικία και το στάδιο ενήβωσης.  Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί η μεγαλύτερη κλινική εμπειρία στις ακραίες τιμές βάρους όπως σε :

  • Ψυχογενή ανορεξία (συσχέτιση % λίπους και ανάκτησης της εμμηνορρυσίας, καθοδήγηση οδηγιών άσκησης και διατροφής).
  • Παχυσαρκία (συσχέτιση % λίπους με την εμφάνιση μεταβολικού συνδρόμου, ώστε να υπάρξει πρώιμη παρέμβαση στον τρόπο ζωής).

Συμπερασματικά η αξιολόγηση της υγείας των οστών, έχει ως στόχο να εντοπίσει τα παιδιά και τους εφήβους που μπορούν να επωφεληθούν από τις ιατρικές παρεμβάσεις, ώστε να ελαττωθεί ο κίνδυνος, ενός κλινικά σημαντικού κατάγματος λόγω οστεοπόρωσης.

Leave a reply