ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
08.00 - 09.00
ULTRASOUND DEPARTMENT
08.30 - 16.30

10.30 - 14.00
Aikaterini Emm. Andrianaki
ULTRASOUND DEPARTMENTWith appointment

ULTRASOUND DEPARTMENTWith appointment
ULTRASOUND DEPARTMENT
08.30 - 16.30

09.00 - 13.30
ULTRASOUND DEPARTMENTWith appointment

ULTRASOUND DEPARTMENTWith appointment
ULTRASOUND DEPARTMENT
08.30 - 13.00

08.30 - 14.30
Aikaterini Emm. Andrianaki
ULTRASOUND DEPARTMENTWith appointment

ULTRASOUND DEPARTMENTWith appointment
ULTRASOUND DEPARTMENT
08.30 - 16.00
Aikaterini Emm. Andrianaki

09.00 - 13.30

14.00 - 20.30
ULTRASOUND DEPARTMENTWith appointment

ULTRASOUND DEPARTMENTWith appointment

ULTRASOUND DEPARTMENTWith appointment
ULTRASOUND DEPARTMENT
08.30 - 13.00

09.30 - 15.00
Aikaterini Emm. Andrianaki
ULTRASOUND DEPARTMENTWith appointment

ULTRASOUND DEPARTMENTWith appointment
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
ULTRASOUND DEPARTMENT
17.00 - 20.30
Aikaterini Emm. Andrianaki
ULTRASOUND DEPARTMENTWith appointment
ULTRASOUND DEPARTMENT
17.00 - 20.30
Aikaterini Emm. Andrianaki
ULTRASOUND DEPARTMENTWith appointment
ULTRASOUND DEPARTMENTWith appointment
ULTRASOUND DEPARTMENTWith appointment
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00