ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
17.00 - 18.00
ENDOCRINOLOGY
17.00 - 20.30
ENDOCRINOLOGY
17.00 - 20.30
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00

ΤΡΙΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ