ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
18.00 - 19.00
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
18.30 - 20.30
Κατόπιν ραντεβού
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑκατόπιν ραντεβού
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00

ΤΕΤΑΡΤΗ