ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
09.00 - 10.00
ΤΜΗΜΑ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣΚατόπιν ραντεβού
ΤΜΗΜΑ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣΚατόπιν ραντεβού
ΤΜΗΜΑ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣΚατόπιν ραντεβού
ΤΜΗΜΑ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣΚατόπιν ραντεβού
ΤΜΗΜΑ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣΚατόπιν ραντεβού
ΤΜΗΜΑ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣΚατόπιν ραντεβού
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
ΤΜΗΜΑ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣΚατόπιν ραντεβού
ΤΜΗΜΑ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣΚατόπιν ραντεβού
ΤΜΗΜΑ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣΚατόπιν ραντεβού
ΤΜΗΜΑ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣΚατόπιν ραντεβού
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00