ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
08.00 - 09.00
ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
08.30 - 16.30

09.00 - 14.30
Αικατερίνη Εμμ. Ανδριανάκη
ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝΚατόπιν ραντεβού

ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝΚατόπιν ραντεβού
ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
08.30 - 13.30
Αικατερίνη Εμμ. Ανδριανάκη

08.30 - 16.30

09.00 - 13.30
ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝΚατόπιν ραντεβού

ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝΚατόπιν ραντεβού

ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝΚατόπιν ραντεβού
ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
08.30 - 13.00

09.00 - 15.00
Αικατερίνη Εμμ. Ανδριανάκη
ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝΚατόπιν ραντεβού

ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝΚατόπιν ραντεβού
ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
08.30 - 13.00

09.00 - 14.30
Αικατερίνη Εμμ. Ανδριανάκη
ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝΚατόπιν ραντεβού

ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝΚατόπιν ραντεβού
09.00 - 10.00
ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
09.00 - 13.30

09.00 - 16.00
Αικατερίνη Εμμ. Ανδριανάκη

14.00 - 20.30
ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝΚατόπιν ραντεβού

ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝΚατόπιν ραντεβού

ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝΚατόπιν ραντεβού
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
17.00 - 20.30
Αικατερίνη Εμμ. Ανδριανάκη
ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝΚατόπιν ραντεβού
ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
17.00 - 20.30
Αικατερίνη Εμμ. Ανδριανάκη
ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝΚατόπιν ραντεβού
ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝΚατόπιν ραντεβού
ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝΚατόπιν ραντεβού
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ