Το Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο «ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε» είναι πιστοποιημένο από τον  Διαπιστευμένο Φορέα EQA HELLAS για τη διενέργεια Απεικονιστικών Εξετάσεων, τη διενέργεια Εργαστηριακών Εξετάσεων σε Βιολογικά Δείγματα και τη Διενέργεια Κλινικών Εξετάσεων, σύμφωνα με το πλέον αναγνωρίσιμο διεθνώς Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, ISO 9001: 2015. Η πιστοποίηση υποδεικνύει ότι η Ηρόδοτος Ιατρική Ε.Ε. έχει υιοθετήσει και υπηρετεί την πελατοκεντρική αντίληψη ενώ, παράλληλα, έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει τις ενδεδειγμένες κλινικές διεργασίες, ώστε σε συνάρτηση με το αδιάλειπτα καταρτιζόμενο προσωπικό να αποδίδει σταθερά το βέλτιστο δυνατό, σε επίπεδο αποτελεσμάτων και ιατρικών υπηρεσιών.