ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
07.00 - 08.00
DIGITAL MAMMOGRAPHY DEPARTMENT
08.30 - 14.00

17.30 - 20.30
ULTRASOUND DEPARTMENT
08.30 - 16.30

10.30 - 14.00

17.00 - 20.30
ULTRASOUND DEPARTMENTWith appointment

ULTRASOUND DEPARTMENTWith appointment

ULTRASOUND DEPARTMENTWith appointment
BONE DENSITY DEPARTMENT
09.00 - 14.00

17.30 - 20.30
BONE DENSITY DEPARTMENTWith appointment

BONE DENSITY DEPARTMENTWith appointment
DIGITAL MAMMOGRAPHY DEPARTMENT
08.30 - 14.00

17.30 - 20.30
ULTRASOUND DEPARTMENT
08.30 - 16.30

09.00 - 13.30

17.00 - 20.30
ULTRASOUND DEPARTMENTWith appointment

ULTRASOUND DEPARTMENTWith appointment

ULTRASOUND DEPARTMENTWith appointment
BONE DENSITY DEPARTMENT
09.00 - 14.00

17.30 - 20.30
BONE DENSITY DEPARTMENTWith appointment

BONE DENSITY DEPARTMENTWith appointment
ENDOCRINOLOGY
17.00 - 20.30
ULTRASOUND DEPARTMENT
08.30 - 13.00

08.30 - 14.30

17.00 - 20.30
ULTRASOUND DEPARTMENTWith appointment

ULTRASOUND DEPARTMENTWith appointment

ULTRASOUND DEPARTMENTWith appointment
ALLERGY DEPARTMENT
14.00 - 17.00
ALLERGY DEPARTMENTWith appointment
CYTOLOGY LABORATORY
18.30 - 20.30
With appointment
CYTOLOGY LABORATORYWith appointment
DIGITAL MAMMOGRAPHY DEPARTMENT
08.30 - 14.00

17.30 - 20.30
ULTRASOUND DEPARTMENT
08.30 - 16.00

09.00 - 13.30

14.00 - 20.30
ULTRASOUND DEPARTMENTWith appointment

ULTRASOUND DEPARTMENTWith appointment

ULTRASOUND DEPARTMENTWith appointment
BONE DENSITY DEPARTMENT
09.00 - 14.00

17.30 - 20.30
BONE DENSITY DEPARTMENTWith appointment

BONE DENSITY DEPARTMENTWith appointment
ULTRASOUND DEPARTMENT
08.30 - 13.00

09.30 - 15.00

17.00 - 20.30
ULTRASOUND DEPARTMENTWith appointment

ULTRASOUND DEPARTMENTWith appointment

ULTRASOUND DEPARTMENTWith appointment
ENDOCRINOLOGY
17.00 - 20.30
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
18.00 - 19.00
CYTOLOGY LABORATORY
18.30 - 20.30
With appointment
CYTOLOGY LABORATORYWith appointment
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
14.00 - 15.00
ALLERGY DEPARTMENT
14.00 - 17.00
ALLERGY DEPARTMENTWith appointment
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
17.00 - 18.00
ENDOCRINOLOGY
17.00 - 20.30
ENDOCRINOLOGY
17.00 - 20.30
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00

ΤΡΙΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
08.00 - 09.00
ULTRASOUND DEPARTMENT
08.30 - 16.30

10.30 - 14.00
ULTRASOUND DEPARTMENTWith appointment

ULTRASOUND DEPARTMENTWith appointment
ULTRASOUND DEPARTMENT
08.30 - 16.30

09.00 - 13.30
ULTRASOUND DEPARTMENTWith appointment

ULTRASOUND DEPARTMENTWith appointment
ULTRASOUND DEPARTMENT
08.30 - 13.00

08.30 - 14.30
ULTRASOUND DEPARTMENTWith appointment

ULTRASOUND DEPARTMENTWith appointment
ULTRASOUND DEPARTMENT
08.30 - 16.00

09.00 - 13.30

14.00 - 20.30
ULTRASOUND DEPARTMENTWith appointment

ULTRASOUND DEPARTMENTWith appointment

ULTRASOUND DEPARTMENTWith appointment
ULTRASOUND DEPARTMENT
08.30 - 13.00

09.30 - 15.00
ULTRASOUND DEPARTMENTWith appointment

ULTRASOUND DEPARTMENTWith appointment
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
ULTRASOUND DEPARTMENTWith appointment
ULTRASOUND DEPARTMENTWith appointment
ULTRASOUND DEPARTMENTWith appointment
ULTRASOUND DEPARTMENTWith appointment
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
09.00 - 10.00
BONE DENSITY DEPARTMENTWith appointment
BONE DENSITY DEPARTMENTWith appointment
BONE DENSITY DEPARTMENTWith appointment
BONE DENSITY DEPARTMENTWith appointment
BONE DENSITY DEPARTMENTWith appointment
BONE DENSITY DEPARTMENTWith appointment
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
BONE DENSITY DEPARTMENTWith appointment
BONE DENSITY DEPARTMENTWith appointment
BONE DENSITY DEPARTMENTWith appointment
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ